domov

Blower Door Test -  natlakovanie vzduchu             testované na budovách do 1 550 000 m³ a viac!!!


Vhodný pre: sklady, priemyselné budovy, administratívne budovy, chladiarenske budovy a sklady,
logistické sklady, nebytové budovy, telocvične, fitness centrá, supermarkety, obchody, komunálne budovy, radnice, školy, vodné parky a iné veľko-priestorové budovy

 Prečo IRBEST?

•    Skúsenosti od roku 2006, viac ako 1000 úspešne vykonaných testov
•    Výhodná cena vyplývajúca z toho, že IRBEST vlastní najväčšie množstvo ventilátorov vo Východnej Európe
•    Projekty v Poľsku, Fínsku, Bulharsku, Lotyšsku, Litve, Estónsku, Švédsku, Rusku, Kazachstane a i.
•    Inšpekcia každej budovy je vykonávaná priamo na stavbe
•    Profesionálne zaškolený personál podľa BINDT programu (EN 13829/ISO 9972)
•    Termografická úroveň 2 (ISO 9712)
•    Test hermetickosti na úrovniach 1-3 (ISO 14520/EN 15004/NFPA 2001)

  Naše služby

  •    Stavebné konzultácie prebiehajúce od plánovania až po realizáciu stavby
  •    Testovanie vykonávané aj počas víkendov alebo v noci aby sa predišlo blokovaniu prác na stavbe
  •    Hľadanie netesností na stavbách je vykonávané využitím infračervenej termovízie (ak je teplotný rozdiel 2-3°C). Počas letnej sezóny využitím anemometra s tepelným snímačom alebo zadymovačom
  •    Test hermetickosti v priestoroch s plynovým protipožiarnym systémom

   Lokalizácia netesností