technológia

Ako funguje blower-door test?

Základný blower-door systém sa skladá z troch častí: kalibračný ventilátor, dverový panel a zariadenie na meranie tečenia vzduchu ventilátora a tlaku v budove. Využitím dverového panelového systému je blower door ventilátor umiestnený v exteriérových dverách. Ventilátor je následne použitý na to aby vháňal/vyháňal vzduch do a z budovy, čo vytvára malý rozdiel tlaku medzi vnútorným tlakom v budove a vonkajším tlakom. Tento tlakový rozdiel vytlačí vzduch cez všetky netesnosti a prieniky v obálke budovy. Čím „tesnejšia“ je budova (napr. čím menej je netesností) tým menej je potrebného vduchu na vytvorenie zmeny tlaku v budove.

Metóda blower door umožňuje:
1.    Odhaliť miesta a silu unikaného vzduchu (kvalitatívne)
2.    Odhadnúť tok vzduchu (V50 v m3 /hod) ako sumu všetkých únikov v budove pri testovanom tlaku – 50 Pa (kvantitatívne)
3.    Vypočítať mieru výmeny vzduchu za hodinu (V50/ Vmiestnosti = n50) meraných pri tlaku 50 Pa
4.    Vypočítať priepustnosť obálky budovy (V50/obálka = q50)