lokalizácia netesností

bez natlakovanias natlakovaním